Πολιτική  απορρήτου

 Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς οι ίδιοι  μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας ή της συμπλήρωσης φορμών επικοινωνίας στην  ιστοσελίδα choice-creation.gr
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημά μας, να λαμβάνετε απαντήσεις σε ερωτήματα σας , να εξυπηρετείστε  και να παραλαμβάνετε σωστά και άμεσα τις παραγγελίες σας.
Για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής  είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων, στην εταιρεία μας.
Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, την περιοχή ,τον ΤΚ της περιοχής σας ,τον αριθμό του  τηλεφώνου σας ,την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό ζητηθεί / επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (Οικονομικές, Δικαστικές κλπ.). 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας έχουν σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητα της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών /πελατών για τα διατιθέμενα προϊόντα και να διευκολύνουν το σύνολο των συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα choice-creation.gr

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Σε καμία άλλη περίπτωση το choice-creation.gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, εκτός  των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (π.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη ,ανίχνευση , διερεύνηση ποινικών αδικημάτων, οικονομικοί έλεγχοι της επιχείρησης κτλ.).

Η εκ μέρους σας εκούσια  καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνει ότι συναινείτε στη χρήση των ως άνω δεδομένων σας από  την εταιρεία μας.

Με την εγγραφή σας στο newsletters μας, το email σας θα το χρησιμοποιήσουμε για να σας ενημερώσουμε  :

–  για νέες προσφορές 

–  για τα τελευταία προϊόντα
–  για νέες υπηρεσίες

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν αποθηκευμένα μέχρις ότου μας ζητήσετε τη διαγραφή τους.